Friday, March 1, 2013

Studiecirkel i livslångt engagemang

Ser du dig som en aktivist eller på annat sätt som en engagerad person? Har du en ambition om att vara det under lång tid? Kanske hela livet i någon form?

Att vara engagerad är underbart men det innebär också påfrestningar och många slutar vara aktiva av olika anledningar. Många bränner ut sig. Syftet med denna studiecirkel är att motverka detta och förbättra chanserna att fler fortsätter att vara aktivister samtidigt som de har ett bra liv och mår bra.

Världen behöver aktivister – varje engagerad persons insats gör skillnad. Tänk vilken skillnad det skulle kunna göra om fler av alla de som engagerar sig några år i livet fortsätter att göra det under hela livet!

Cirkeln baseras på boken "The Lifelong Activist" av Hillary Rettig. Huvudbudskapet där är att det gäller att leva sitt liv i enlighet med sina värderingar och sina behov för att må bra och kunna vara engagerad och det presenteras praktiska tekniker för hur vi kan styra våra liv och vår tid för att uppnå detta.

Mer info om boken finns här: http://lifelongactivist.com/home/
Där finns också boken i sin helhet upplagd att läsa. Det finns också en översättning och bearbetning av delar av boken: http://lifelongactivist.com/wp-content/uploads/2012/05/Översättning-Lifelong-Activism-5-maj-12-.pdf

Boken kan beställas t ex här: http://www.adlibris.com/se/searchresult.aspx?search=quickfirstpage&quickvalue=lifelong+activist&title=lifelong+activist&fromproduct=False

Studiecirkeln kommer vara varje tisdag under sju veckor (2 april-14 maj) kl 18.30-20.30. Fokus på träffarna kommer att vara att genomföra praktiska övningar som beskrivs i boken och följa upp övningar som deltagarna uppmanas att göra mellan träffarna. Syftet är att låta deltagarna testa de konkreta verktyg som författaren presenterar för att sen kunna använda dem i livet eller komma på egna verktyg.

Avgift: Ca 100 kr (beroende på hur många vi blir). Avgiften ska endast täcka lokalkostnaden, jag håller i studiecirkeln ideellt.

Anmälan: Senast 20 mars till malte.lindstam@gmail.com

Boken bör beställas senast 20 mars för att ha den till starten och hinna läsa introduktionen.

Cirkeln genomförs i samarbete med NBV.